Priser

*Priser er vejledende*

*Alle priser er inkl moms*

Priser hos LAK Studios er som regel som listet følgende. Af og til vil de dog afvige i takt med omfanget af det ønskede projekt.

 

Priser i sammenhæng med livearbejde og diverse tekniske løsninger vil altid være for varierende til at lave en vejledende pris og det er derfor nødvendigt at kontakte os for at få en aftale på plads.